Showing all 19 results

Show sidebar

(Food Set 18) Clean Tao Jiao x Xue Yan (Thread-like) x Xuelianzi

$66.00

(Food Set 19) Dried shrimps x Dried Qingdao Scallops

$43.00

(Food Set 20) Dried shrimps x Dried Qingdao Scallops x Dried Conch Head

$69.00

(Food Set 21) Dried Dalian Abalones x Dried Cod Fish Maw

$125.00

(Food Set 22) Dried Dalian Abalones x Dried Medium Fish Maw Roll

$193.00

(Food Set 24) Dried Medium Fish Maw Roll x Dried Flower Mushroom

$135.00

(Food Set 25) Dried Conch Head x Dried Prawns

$58.00

(Food Set 26) Dried prawns x Dried Qingdao Scallops

$47.00

(Food Set 27) Dried prawns x Dried Medium Scallops

$77.00

(Food Set 28) Dried Conch Head x Dried Medium Scallops Scallops

$77.00

(Food Set 29) Dried Dalian Abalones x Dried Medium Scallops Scallops

$125.00

(Food Set 32) Clean Pearl Shape Tao Jiao x Xue Yan (Thread-like)

$37.00

(Food Set 35) Dried Cod Fish Maw x Dalian Abalones x Sea Cucumbers x Mushroom x Conch Slices

$219.00

(Food Set 37) Dried Oysters x Shrimps x Japanese Scallops x Abalones x Conch Slices

$173.00

(Food Set 38) Dried Oysters x Shrimps x Japanese Scallops x Abalones x Conch Head x Clams

$199.00

(Food Set 39) Dried Chinese Yam x Bailian x Zhang Zhou Snow Fungus

$76.00

(Food Set 40) Dried Bailian x Zhang Zhou Snow Fungus x Chen pi x Bamboo Fungi x Small Mu-er

$76.00

(Food Set 41) Clean Tao Jiao 桃膠 x Xuelianzi 雙筴雪蓮子

$42.00

(Food Set 46) Xue Yan (Thread-like) x Xuelianzi

$51.00